Trong tỉnh      Trong nước      Quốc tế      Câu chuyện thể thao
     Đời sống văn hóa      Lễ hội      Du lịch      Ẩm thực      Kiến trúc      Văn nghệ      Thư giãn
Quốc phòng - An ninh
Thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới
Cập nhật: Thứ sáu, 10/8/2012 | 10:29:58 AM
Công tác dân vận của LLVT tỉnh thời gian qua đã phát huy được truyền thống công tác dân vận của Đảng, với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, LLVT tỉnh đã góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị tại cơ sở.
LLVT tỉnh tham gia làm đường giao thông nông thôn tại xã Vũ Đoài huyện Vũ Thư

Công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh nhà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác dân vận đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị cơ sở và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Để thực hiện tốt công tác này, Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân vận và đặt ra yêu cầu cao để các cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm, có nội dung, hình thức và biện pháp cụ thể trong tổ chức thực hiện. Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tập trung giáo dục, quán triệt cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn, sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của trên và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Toàn đơn vị từ chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng đều thấm nhuần tư tưởng của Bác: Công tác dân vận hết sức quan trọng, nó phải được tiến hành thường xuyên, trong mọi hoàn cảnh, trên mọi địa bàn, đối với các tầng lớp nhân dân; các cấp, các ngành đều phải làm tốt công tác dân vận.

Mặt khác, Đảng ủy - bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Thái Bình là tỉnh có số lượng khá lớn đồng bào theo đạo thiên chúa giáo, bởi vậy các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước để chống phá công cuộc đổi mới của nhân dân ta. Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, tổ chức cho đơn vị, đồng thời  phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền cho đồng bào tôn giáo và nhân dân trong tỉnh nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương; các thủ đoạn thâm độc của kẻ thù; trách nhiệm của mọi công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… vì vậy đã tạo được sự đồng thuận và thực hiện có hiệu quả cao.

Chia sẻ về việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo Tư tưởng và lời dạy của Bác Hồ để từ đó góp phần nâng cao hơn nữa việc thực hiện công tác dân vận của LLVT tỉnh, Trung tá Bùi Văn Phước, Trưởng ban Dân vận bộ CHQS tỉnh cho biết: “Chúng tôi luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên và có tính quyết định đến việc thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của đơn vị. Bên cạnh đó, cũng cần xác định rằng việc thực hiện tốt công tác dân vận, đặc biệt là dân vận khéo phải được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa. Qua đó góp phần tạo dựng được lòng tin đối với nhân dân, thực hiện công tác dân vận khéo theo phương châm “Gần dân, hiểu dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Nội dung “Dân vận khéo” phải thực hiện gắn các phong trào hành động cách mạng của địa phương với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phù hợp với tình hình địa phương”.

Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành lập các tổ công tác dân vận (được thành lập từ cấp đại đội trở lên). Tổ dân vận này tại Ban CHQS các huyện, thành phố được phân công nhiệm vụ nắm tình hình địa bàn và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là nhân dân vùng đồng bào có đạo và các nơi trọng điểm, nơi nảy sinh các vấn đề phức tạp. Bên cạnh đó còn tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho hàng chục nghìn lượt người, hàng nghìn lượt chức sắc, chức việc tôn giáo đạt kết quả và chất lượng cao. Hàng năm, phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức tốt chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho học sinh, sinh viên trong tỉnh với quân số đạt 98%. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện, Bộ CHQS tỉnh xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng trong tình hình mới hiện nay, bằng nhiều hình thức như tổ, đội công tác, hành quân huấn luyện dã ngoại làm công tác dân vận, tổ chức kết nghĩa giữa đơn vị với địa phương, góp phần xây dựng, củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động trong lãnh đạo, quản lý và vận động quần chúng ở cơ sở. Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh còn tổ chức tốt việc tập huấn cho cán bộ dân quân tự vệ về công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tiến hành tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương.

Thường xuyên phối hợp với các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội các cấp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ về “Thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương chưa được hưởng chế độ của Đảng, Nhà nước”. Đến nay, đã xét duyệt và báo cáo Quân khu trên 65 nghìn hồ sơ, tổ chức chi trả 13 đợt cho gần 65 nghìn đối tượng với tổng số tiền trên 265 tỷ đồng. Đồng thời triển khai đồng bộ việc hướng dẫn, lập hồ sơ, thẩm định, xét duyệt cho các đối tượng theo quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên xuất ngũ, thôi việc với tinh thần tận tình, chu đáo, đúng đối tượng, đúng thủ tục, quy trình quy định. Do có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, sự tích cực hưởng ứng của LLVT, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và toàn dân, cùng với sự phấn đấu của các đối tượng, đến nay phần lớn các gia đình chính sách trong tỉnh cơ bản thoát nghèo, nhiều hộ vươn lên có mức sống trung bình và khá so với nhân dân nơi cư trú.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, chính sách hậu phương quân đội. Với chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và lao động sản xuất, trong những năm qua, LLVT tỉnh, các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn đã đóng góp hàng vạn ngày công giúp nhân dân địa phương thu hoạch lúa, hoa màu, nạo vét kênh mương, thủy lợi nội đồng, làm đường giao thông nông thôn, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình neo đơn. Phối hợp với các ban, ngành của địa phương và đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người ở các xã khó khăn, vùng đồng bào Công giáo, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Nhận phụng dưỡng thường xuyên mẹ Việt Nam anh hùng, tu sửa nghĩa trang liệt sỹ. Tích cực hưởng ứng, tham gia quyên góp, ủng hộ các quỹ từ thiện, nhân đạo của Trung ương và địa phương phát động với số tiền hàng trăm triệu đồng, tham gia các hoạt động cứu trợ nhân đạo cho nhân dân chịu ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt trên địa bàn tỉnh và hoạt động hiến máu nhân đạo.

Đối với nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, hàng năm, Bộ CHQS tỉnh đều xây dựng kế hoạch cụ thể, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Cán bộ, chiến sĩ quân đội không quản gian khổ, hy sinh, sẵn sàng xả thân cứu tài sản của Nhà nước, của cải và tính mạng của nhân dân.

Có thể nói, công tác dân vận của LLVT tỉnh thời gian qua đã phát huy được truyền thống công tác dân vận của Đảng, với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, LLVT tỉnh đã góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị tại cơ sở. Trực tiếp tham gia phát triển KT - XH, xóa đói, giảm nghèo, củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

                                               Cao Thu Hạnh 

(Bộ CHQS Thái Bình)

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
Thông tin truy cập
Số lượt xem trang
0000047810757
Built by ICT Group