Trong tỉnh      Trong nước      Quốc tế      Câu chuyện thể thao
     Đời sống văn hóa      Lễ hội      Du lịch      Ẩm thực      Kiến trúc      Văn nghệ      Thư giãn
Kinh tế
Gắn phát triển kinh tế- xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh
Cập nhật: Thứ năm, 23/5/2013 | 10:20:01 AM
Trong những năm qua, Hưng Hà đã thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội gắn với việc bảo đảm quốc phòng an ninh theo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đạt được nhiều thành tựu to lớn. Hệ thống chính trị được củng cố, kinh tế – xã hội của huyện được duy trì ổn định và tăng trưởng khá, đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao.
Phụ nữ xã Thái Hưng (Hưng Hà) với nghề dệt. Ảnh: Thành Tâm

Những năm trước đây, tình hình an ninh trên lĩnh vực kinh tế – xã hội ở Hưng Hà có một số vụ việc gây mất ổn định trật tự, như 2 vụ lãn công tại Công ty Điện tử Wolay và Công ty TNHH HNJ-Việt Nam. Nguyên nhân do việc thực hiện hợp đồng lao động không chặt chẽ, chế độ lương sai quy định và không thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với người lao động.

Bên cạnh đó, việc thực hiện chính sách an sinh xã hội còn nhiều sơ hở, thiếu sót nên một số đối tượng đã lợi dụng các mối quan hệ để “chạy” chế độ chính sách, gây bức xúc trong xã hội, như ở Tân Lễ, Kim Trung, Thái Hưng. Trên lĩnh vực an ninh văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế diễn biến khá phức tạp, nhất là hoạt động của các cơ sở dịch vụ Internet còn để khách truy cập vào những trang có nội dung không lành mạnh, ảnh hưởng đến tư tưởng, lối sống của thiếu niên, học sinh; hiện tượng dạy thêm của một số giáo viên còn diễn ra thường xuyên, ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục.

Trước thực trạng trên, Hưng Hà triển khai đồng bộ, có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX). Thông qua việc học tập, thực hiện Nghị quyết đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh trong tình hình mới.

Mặc dù những năm qua phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh nhưng Hưng Hà đã có nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp đồng bộ chỉ đạo các ban, ngành, địa phương và nhân dân phát huy nội lực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nghề và làng nghề… Quy hoạch, xây dựng các cụm công nghiệp và đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư, khắc phục sự phát triển tụt hậu do hậu quả của thời kỳ mất ổn định (1997-1999).

Từ năm 2003 đến nay, kinh tế – xã hội ở Hưng Hà đã đạt được những kết quả tích cực, tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến bộ, góp phần không nhỏ nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân. Quý I/2013, giá trị sản xuất của Hưng Hà ước đạt trên 963 tỷ đồng, tăng 6,48% so với cùng kỳ năm 2012. Đội ngũ giáo viên các trường trong huyện đã cơ bản đạt chuẩn; thực hiện tốt việc đổi mới chương trình sách giáo khoa ở bậc phổ thông; các cấp, các ngành và nhân dân thường xuyên chăm lo, quan tâm đầu tư cho phát triển giáo dục - đào tạo. Hiện nay, 100% xã, thị trấn ở Hưng Hà đạt phổ cập giáo dục THCS. Hệ thống y tế ngày càng hoàn thiện, bảo đảm yêu cầu chăm lo sức khỏe cho nhân dân và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh, phù hợp với tình hình thực tiễn trong từng giai đoạn.

Đặc biệt công tác bảo vệ an ninh nội bộ luôn được Hưng Hà xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị. Thời gian qua, Hưng Hà thường xuyên tuyên truyền giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên về mọi mặt, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Kiện toàn bộ máy làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu của các thế lực thù địch trong và ngoài nước…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, hiện nay Hưng Hà đang tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội. Hàng năm, gắn củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện với việc tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội…

            Nguyên Bình 

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
Thông tin truy cập
Số lượt xem trang
0000047810694
Built by ICT Group