Trong tỉnh      Trong nước      Quốc tế      Câu chuyện thể thao
     Đời sống văn hóa      Lễ hội      Du lịch      Ẩm thực      Kiến trúc      Văn nghệ      Thư giãn
Nông - Lâm - Ngư nghiệp
“Bàn đạp” trong chuyển giao KH và CN ở Ðông Hưng
Cập nhật: Thứ tư, 3/7/2013 | 9:27:42 AM
Trong những năm gần đây, nhờ chú trọng ứng dụng khoa học và công nghệ (KH và CN) vào sản xuất, ngành nông nghiệp Đông Hưng đã có những bước tiến đáng ghi nhận từ sản xuất phân tán sang sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung, mang lại năng suất, hiệu quả cao. Kết quả đó có phần đóng góp không nhỏ từ các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư trên địa bàn.
Kiểm tra sự phát triển của cây Thanh long trồng tại trang trại tổng hợp của một hộ nông dân xã Đông Lĩnh (Đông Hưng). Ảnh: Thành Tâm

Bằng nguồn vốn khuyến nông, khuyến ngư, hàng năm Đông Hưng đã tập trung xây dựng một số mô hình sản xuất áp dụng tiến bộ KH và CN hiệu quả nhằm phổ biến cho người dân học hỏi, làm theo. Trong các năm từ 2010 - 2012, huyện đã đầu tư, hỗ trợ xây dựng thực hiện các mô hình đối với sản xuất lúa, sản xuất vụ đông và nuôi trồng thủy sản. Đối với sản xuất lúa, Đông Hưng hỗ trợ thuốc trừ cỏ cho vùng gieo thẳng tập trung với diện tích từ 10 ha trở lên. Nhờ đó, vụ xuân các năm 2011, 2012 toàn huyện có trên 3.200 ha lúa gieo thẳng theo phương pháp gieo vãi và gieo sạ. Nhiều địa phương tập trung chỉ đạo mở rộng diện tích lúa gieo thẳng như các xã Mê Linh, Phú Châu, Phú Lương, Lô Giang...

 

Đối với sản xuất vụ đông, huyện có những cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp như tạo điều kiện mở rộng diện tích trồng cây bí xanh số 1 và số 2 thông qua hình thức hỗ trợ giống. Kết quả, năm 2011, toàn huyện trồng được 370 ha dưa, bí các loại, trong đó diện tích bí xanh được hỗ trợ 206 ha với kinh phí trên 610 triệu đồng. Năm 2012, trồng được 550 ha dưa, bí, trong đó diện tích bí xanh được hỗ trợ 332 ha, kinh phí hỗ trợ gần 700 triệu đồng. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ sản xuất khoai tây vụ đông với 9 mô hình ở 9 xã, diện tích 45 ha, kinh phí hỗ trợ 750 triệu đồng.

 

Trong lĩnh vực thủy sản, Đông Hưng đã tập trung đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá rô phi lai xa thương phẩm trong ao chuyển đổi xã Liên Giang cho năng suất 10,8 tấn/ha, lãi ròng đạt 57 triệu đồng/ha; mô hình nuôi thâm canh cá rô đồng thương phẩm tại vùng chuyển đổi xã Đông Cường, năng suất đạt 7,8 tấn/ha, thu lãi 124 triệu đồng/ha; mô hình nuôi cá rô phi lai xa thương phẩm theo quy trình Gap tại vùng chuyển đổi xã Hoa Nam cho năng suất 11,2 tấn/ha, lãi trên 89 triệu đồng/ha; mô hình nuôi ghép cá trắm đen với cá chép lai theo phương thức công nghiệp tại ao chuyển đổi xã Đông Xuân, năng suất đạt 10,8 tấn/ha, lãi 90 triệu đồng/ha...

 

Nhìn chung, các mô hình khuyến nông, khuyến ngư đều có sức thuyết phục cao, được các địa phương và người dân tiếp thu, thực hiện nghiêm túc, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều mô hình đã được mở rộng quy mô sản xuất như mô hình gieo thẳng lúa trong sản xuất vụ xuân, các mô hình trồng bí  xanh, nuôi cá chép, cá rô phi... Cũng từ nguồn vốn khuyến nông, khuyến ngư, hàng năm huyện tổ chức từ 20 - 30 lớp tập huấn về sản xuất lúa, cây màu, cây vụ đông; 3 - 5 lớp về chăn nuôi; 5 - 8 lớp về nuôi trồng thủy sản, góp phần nâng cao nhận thức, chuyển giao kỹ thuật sản xuất tiên tiến cho người nông dân.

 

Những hoạt động khuyến nông, khuyến ngư còn góp phần chuyển tải đến nông dân những chủ trương, chính sách phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản. Nhờ ứng dụng KH và CN tiên tiến vào sản xuất thông qua các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, sản xuất nông nghiệp của Đông Hưng những năm qua đã có bước tiến tích cực, khắc phục được tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, giúp nông dân tiếp cận được nhiều kỹ thuật canh tác mới, các mô hình thử nghiệm giống cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững, hiệu quả, năng suất cao, đồng thời giải phóng sức lao động của con người.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả khả quan đó, ngành nông nghiệp Đông Hưng phải đối mặt với không ít khó khăn do sự hỗ trợ của nguồn vốn khuyến nông, khuyến ngư đối với phát triển nông nghiệp công nghệ cao cũng như việc phổ biến và áp dụng phương thức canh tác tiến bộ trên diện rộng còn hạn chế; quy mô sản xuất nông hộ còn nhỏ lẻ, chưa đáp ứng yêu cầu của sản xuất hàng hóa. Cùng đó là việc liên kết “4 nhà”: nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông chưa đồng bộ, hiệu quả mang lại chưa cao.

 

Để phấn đấu đạt mục tiêu phát triển bền vững nền sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, trong thời gian tới, Đông Hưng tiếp tục tăng cường nguồn vốn đầu tư cho các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, coi trọng việc chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Mặt khác, huyện khuyến khích, huy động tối đa sự tham gia của người dân trong tất cả các hoạt động nhằm phổ biến, nhân rộng các mô hình khuyến nông, khuyến ngư. Đồng thời, thường xuyên quan tâm củng cố đội ngũ cán bộ khuyến nông cơ sở, tích cực tìm tòi, chọn lựa, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp vào địa phương; quan tâm hơn nữa đến việc nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách để khuyến khích nông dân tích cực ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình chuyển giao, ứng dụng KH và CN vào sản xuất nông nghiệp.

Ngọc Mai

 

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
Thông tin truy cập
Số lượt xem trang
0000047810755
Built by ICT Group