Trong tỉnh      Trong nước      Quốc tế      Câu chuyện thể thao
     Đời sống văn hóa      Lễ hội      Du lịch      Ẩm thực      Kiến trúc      Văn nghệ      Thư giãn
Xã hội
Đại hội Công đoàn giáo dục huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2012 – 2017
Cập nhật: Thứ ba, 23/10/2012 | 2:56:49 PM
Trong 02 ngày 22, 23/10/2012, Công đoàn giáo dục huyện Quỳnh Phụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ (2012 – 2017). 150 đại biểu tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn giáo dục huyện Quỳnh Phụ đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Hoạt động của Công đoàn luôn hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ giáo viên, lao động được quan tâm đúng mức. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động được chú trọng, nhất là việc tham gia quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nâng cao đời sống tinh thần, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, giáo viên; Công đoàn luôn chủ động phối hợp với chuyên môn quán triệt, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách với nhà giáo.

Thường xuyên thăm hỏi giáo viên, con giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, động viên, hỗ trợ tiền để chữa bệnh, hỗ trợ về vốn và kinh nghiệm phát triển kinh tế. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Các cuộc vận động và phong trào mang tính xã hội nhân đạo từ thiện được hưởng ứng tích cực.

Phát huy thành tích đạt được, Công đoàn ngành giáo dục huyện Quỳnh Phụ tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên giỏi về chuyên môn, vững vàng về chính trị, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên; thực hiện tốt các nội dung phong trào thi đua, phong trào mang tính xã hội do ngành và tổ chức công đoàn phát động; quyết tâm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời kỳ hội nhập.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên.

       Ngọc Hân

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
Thông tin truy cập
Số lượt xem trang
0000047810724
Built by ICT Group