Thứ 6, 14/05/2021, 15:15[GMT+7]

76 năm Ngày Chiến thắng phát xít: Chiến thắng lịch sử mang ý nghĩa thời đại

Vào ngày này 76 năm về trước, ngày 9/5/1945 mãi mãi đi vào lịch sử nhân loại khi cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít kết thúc với chiến thắng vang dội của Hồng quân Liên Xô và các nước Đồng minh, tạo tiền đề quan trọng chấm dứt Chiến tranh Thế giới thứ II, giúp loài người thoát khỏi thảm họa diệt vong.
5 ngày trước   1,545 lượt xem

Quốc hội Việt Nam: Những dấu ấn nổi bậtBầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV (2021 - 2026)

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được ấn định là Chủ nhật, ngày 23/5/2021.
25 ngày trước
6,598 lượt xem

Quốc hội Việt Nam: Những dấu ấn nổi bật Quốc hội khóa XIV (2016 - 2021)

Quốc hội khóa XIV (2016 - 2021) đổi mới mạnh mẽ cả về tổ chức và hoạt động, thực hiện có hiệu quả phương châm: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân”.
25 ngày trước
5,196 lượt xem

Quốc hội Việt Nam: Những dấu ấn nổi bật Quốc hội khóa XIII (2011 - 2016)

Ngày 22/5/2011, lần đầu tiên cử tri cả nước đi bầu đồng thời đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong cùng một ngày. Đây là nhiệm kỳ đầu tiên Quốc hội cùng nhân dân cả nước thực hiện Cương lĩnh...
25 ngày trước
4,699 lượt xem

Quốc hội Việt Nam: Những dấu ấn nổi bật Quốc hội khóa XII (2007 - 2011)

Quốc hội khóa XII với 493 đại biểu được bầu ngày 20/5/2007. Cơ cấu, thành phần của Quốc hội gồm: Trung ương 31,03%, địa phương 68,97%, dân tộc thiểu số 17,65%, phụ nữ 25,76%, đại biểu khóa XI tái cử...
28 ngày trước
5,294 lượt xem

Quốc hội Việt Nam: Những dấu ấn nổi bật Quốc hội khóa XI (2002 - 2007)

Quốc hội khóa XI (2002 - 2007) được bầu ngày 19/5/2002 với 498 đại biểu. Cơ cấu, thành phần của Quốc hội khóa XI gồm: trung ương 30,92%, địa phương 69,08%, dân tộc thiểu số 17,27%, phụ nữ 27,31%, đại biểu...
29 ngày trước
2,596 lượt xem

Quốc hội Việt Nam: Những dấu ấn nổi bật Quốc hội khóa X (1997 - 2002)

Quốc hội khóa X là Quốc hội của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quốc hội khóa X có trọng trách tiếp tục thể chế hóa Cương lĩnh và Chiến lược của Đảng; cụ thể hóa đường lối, chính...
1 tháng trước
2,968 lượt xem

Quan hệ Việt Nam - Cộng hòa dân chủ Congo

60 năm qua (13/4/1961 - 13/4/2021), quan hệ giữa 2 nước Việt Nam và CHDC Congo có bước phát triển. Tuy nhiên, quan hệ thương mại và hợp tác đầu tư giữa hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai...
1 tháng trước
2,378 lượt xem

Quốc hội Việt Nam: Những dấu ấn nổi bật Quốc hội khóa IX (1992 - 1997)

Quốc hội khóa IX được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp 1992, trong đó Quốc hội có vai trò quan trọng trong việc thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội...
1 tháng trước
1,925 lượt xem

Quốc hội Việt Nam: Những dấu ấn nổi bậtQuốc hội khóa VII (1981 - 1987)

Quốc hội khóa VII là Quốc hội của thời kỳ bắt đầu công cuộc đổi mới, được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp 1980.
1 tháng trước
2,333 lượt xem

Quốc hội Việt Nam: Những dấu ấn nổi bật Quốc hội khóa VIII (1987 - 1992)

Quốc hội khóa VIII là Quốc hội của giai đoạn khởi đầu sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đề ra nhằm ổn định tình hình kinh tế - xã hội, giữ vững quốc...
1 tháng trước
2,696 lượt xem

Quốc hội Việt Nam: Những dấu ấn nổi bậtQuốc hội khóa V (1975 - 1976)

Quốc hội khóa V được bầu vào ngày 6/4/1975. Đây cũng là Quốc hội đầu tiên của thời kỳ xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1 tháng trước
2,816 lượt xem

Quốc hội Việt Nam: Những dấu ấn nổi bậtQuốc hội khóa IV (1971 - 1975)

Quốc hội khóa IV là Quốc hội chiến thắng giặc Mỹ xâm lược, kiên trì và tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, là Quốc hội khôi phục kinh tế, hàn gắn những vết thương chiến tranh, chuẩn bị đưa đất nước bước...
1 tháng trước
2,855 lượt xem

Quốc hội Việt Nam: Những dấu ấn nổi bậtQuốc hội khóa III (1964 - 1971)

Quốc hội Việt Nam khóa III (1964 - 1971) là Quốc hội nhiệm kỳ thứ ba của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Quốc hội khóa III được bầu vào ngày 26/4/1964 và bầu 366 đại biểu.
1 tháng trước
2,842 lượt xem

Ngày Sức khỏe thế giới (7/4): 10 vấn đề sức khỏe toàn cầu trong năm 2021

Đại dịch COVID-19 đe dọa sẽ cản trở những tiến bộ về sức khỏe trên phạm vi toàn cầu đã đạt được trong hai thập kỷ qua. Do đó, bước vào năm 2021, các quốc gia trên toàn thế giới cần phải tiếp tục chiến đấu...
1 tháng trước
2,504 lượt xem

Quốc hội Việt Nam: Những dấu ấn nổi bậtQuốc hội khóa II (1960 - 1964)

Quốc hội Việt Nam khóa II là Quốc hội nhiệm kỳ thứ hai của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và là Quốc hội đầu tiên hoạt động trong thời kỳ đất nước bị chia cắt.
1 tháng trước
2,712 lượt xem

Quốc hội Việt Nam: Những dấu ấn nổi bậtQuốc hội khóa I (1946 - 1960)

Hướng về ngày hội non sông - bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Báo Thái Bình giới thiệu tổng quát về 14 kỳ bầu cử, những dấu ấn nổi bật của Quốc hội Việt Nam...
1 tháng trước
3,326 lượt xem

Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Ireland

Sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/4/1996 - 5/4/2021), mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ireland có những bước phát triển tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị và kinh...
1 tháng trước
2,427 lượt xem

Nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn

Nhắc đến Trịnh Công Sơn, người yêu nhạc không chỉ nhớ về một nhạc sĩ tài hoa, mà còn nhớ đến một tâm hồn đẹp. Tâm hồn ấy thể hiện qua những ca khúc đầy triết lý nhưng không hề sáo rỗng hay lên gân, mà là...
1 tháng trước
2,808 lượt xem

Những truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

90 năm cống hiến và trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu (26/3/1931 - 26/3/2021), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang, thể...
2 tháng trước
4,199 lượt xem

Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile (25/03/1971 - 25/03/2021)

Cách đây tròn 50 năm, ngày 25/3/1971, Việt Nam và Chile chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong những năm qua, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Chile tiếp tục phát triển tích cực trên tất cả...
2 tháng trước
4,970 lượt xem

50 năm chiến thắng Đường 9 - Nam Lào (23/3/1971 - 23/3/2021): Thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng, bài học vận dụng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào bắt đầu từ ngày 30/1 và kết thúc thắng lợi vào ngày 23/3/1971. Lần đầu tiên, ta thực hành thắng lợi một chiến dịch phản công hiệp đồng binh chủng quy mô lớn đánh...
2 tháng trước
4,508 lượt xem

Viết tiếp trang sử vàng truyền thống

Ngày 15/7/1950, trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, với tầm nhìn chiến lược của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh...
2 tháng trước
5,843 lượt xem

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (6/3/1911 - 6/3/2021)Đồng chí Lê Thanh Nghị - một cuộc đời cách mạng bản lĩnh và kiên trung

Suốt cuộc đời mình, không chỉ trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; hiên ngang, anh dũng trước kẻ thù, đồng chí Lê Thanh Nghị còn là tấm gương tiêu biểu của người cộng sản luôn thực hành cần,...
2 tháng trước
8,130 lượt xem

115 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906 - 1/3/2021): Nhà chính trị, nhà văn hóa lớn của Đảng và dân tộc

94 tuổi đời, 75 năm hoạt động cách mạng, 41 năm là Ủy viên Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, 10 năm là Cố vấn BCH Trung ương, đồng chí Phạm Văn Đồng là nhà...
2 tháng trước
8,374 lượt xem

Hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2 tháng trước
7,186 lượt xem