Thứ 6, 14/05/2021, 15:15[GMT+7]

Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sáng ngày 21/4, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến của đội ngũ tri thức góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban...
1 năm trước
9,590 lượt xem

Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Sáng ngày 17/4, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội Đảng...
1 năm trước
9,969 lượt xem

Góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Thực hiện Kế hoạch số 220-KH/TU ngày 6/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 69-HD/BTGTU ngày 16/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Thái Bình...
1 năm trước
22,827 lượt xem