Thứ 6, 14/05/2021, 14:01[GMT+7]

Phú gia địch quốc

4 ngày trước  1,217 lượt xem

Hoàng Bà Đại Vương

Vào thời nhà Hán đô hộ nước ta, tại trang Thái Đường, huyện Chương Đức (nay thuộc Hà Nội) có gia đình ông Vũ Nghị và bà Đặng Thị Hòa là bậc quý nhân, ông...
18 ngày trước
1,573 lượt xem

Quật thổ, bồi cơ

Theo truyền ngôn và các nguồn khảo luận, làng Mẽ và làng Xuân Trúc (xã Phú Sơn), nay là tổ dân phố khu Mẽ và khu Kiều Thạch - Xuân Trúc, thị trấn Hưng...
25 ngày trước
2,618 lượt xem

Tiên nữ công thần

Theo các nguồn khảo luận, vùng đất làng Quan Hà và làng Nhiễm, tổng Quan Bế, huyện Diên Hà (nay là thôn Quan Hà, xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà) được xác định...
1 tháng trước
2,771 lượt xem

Nặng nghĩa ba sinh

Tương truyền, hễ ai bị bệnh lâu ngày (bệnh mãn tính) chữa trị không khỏi thì đến miếu bà Chúa nơi thờ công chúa Bảo Thanh, hiệu Sùng Thiện hầu ở thôn...
1 tháng trước
2,878 lượt xem

A Sào Tứ Yến

Từ xa xưa, nhân dân ấp A Sào (nay thuộc xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ) có tục lệ rước kiệu từ bản đền (đền A Sào) theo đường “thần đạo” đến cây đa “Tứ Yến”...
2 tháng trước
3,246 lượt xem

Ký ức Tân Cảnh - Đắc Tô

Bước vào mùa khô năm 1972, bộ đội chủ lực Tây Nguyên có sự phát triển nhảy vọt cả về chất lượng và số lượng. Bộ Tổng Tư lệnh và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây...
2 tháng trước
2,599 lượt xem

Phụ chính tướng quân

2 tháng trước
2,230 lượt xem

Một miếng giữa làng…

Những cư dân tràn vào vùng đất “ven bờ cuối bãi” đầu tiên là dân chài theo các dòng sông, gặp đất bãi phì nhiêu, một bộ phận bỏ nghề chài lưới lên bờ vừa...
2 tháng trước
3,404 lượt xem

Dừng chân nơi cửa Luộc

Nhìn từ kinh thành Thăng Long, đất Thái Bình xưa chỉ là vùng “ven bờ cuối bãi” lưu vực sông Hồng, sông Luộc, sông Trà Lý... bao quanh. Từ xa xưa, nhân dân...
2 tháng trước
3,422 lượt xem

Cổ thiêng Đồng Hải

2 tháng trước
4,556 lượt xem