Thứ 6, 14/05/2021, 13:01[GMT+7]

Đài Truyền thanh xã Thụy Trường: Nhịp cầu nối giữa ý Đảng lòng dân

Thời gian qua, Đài Truyền thanh xã Thụy Trường (huyện Thái Thụy) khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, qua đó đóng góp tích cực vào công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, nhất là trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

2 năm trước  12,692 lượt xem

Thái Bình quê em

9 năm trước
29,460 lượt xem

Mời em đến thăm quê anh

9 năm trước
26,491 lượt xem

Bạch Đằng giang dậy sóng

9 năm trước
15,048 lượt xem